วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

ปั่นชมสวนของแม่
26 มิถุนายน 2560 BY ไอยรา
View 347
ปั่นชมสวนของแม่

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นชมสวนของแม่ โดยเริ่มต้นจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกรียติฯ ไปยังสวนพฤกษศาสตร์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560