วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

ปั่นไปปลูก ปั่นปันน้ำใจ
23 มิถุนายน 2560 BY ไอยรา
View 382
ปั่นไปปลูก ปั่นปันน้ำใจ

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตียมงานโครงการ 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค และ จัดประชุมเตียมงานกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางกูล (ปั่นไปปลูก)  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานที่ประชุม