วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

เจ้าบ้านที่ดี ครั้งที่ 3
23 มิถุนายน 2560 BY ไอยรา
View 347
เจ้าบ้านที่ดี ครั้งที่ 3

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมและเป็นวิทยากรเรื่องบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ครั้งที่ 3 โดยมีอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธาน