วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

สหพันธ์สัญจร
12 มิถุนายน 2560 BY ไอยรา
View 274
สหพันธ์สัญจร

ผอ.สุธน  วิชัยรัตน์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559-2560 และสหพันธ์สัญจร ของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560  ณ จิตต์อารี สปอร์ด คอมเพล็กซ์ จังหวัดลำปาง