วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

การประชุมนำเสนอ(ร่าง)แผนการเสริมสร้างความเชื่อมั่น ต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ
2 มิถุนายน 2560 BY ไอยรา
View 372
การประชุมนำเสนอ(ร่าง)แผนการเสริมสร้างความเชื่อมั่น ต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ

ผอ.สุธน  วิชัยรัตน์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอ(ร่าง)แผนการเสริมสร้างความเชื่อมั่น ต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่