วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

การจัดเก็บข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
29 พฤษภาคม 2560 BY ไอยรา
View 371
การจัดเก็บข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมการจัดเก็บข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่