วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

วางแผนการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560
29 พฤษภาคม 2560 BY ไอยรา
View 365
วางแผนการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในเข้าวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่