วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

การประชุมการจัดเก็บข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2560
16 พฤษภาคม 2560 BY ไอยรา
View 346
การประชุมการจัดเก็บข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2560

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดเก็บข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่