วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

การอบรมพัฒนาทักษาเชิงปฏิบัติการด้านภาษาเพื่อการสื่อสารรองรับกลุ่มตลาด อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน รุ่นที่ 1
15 พฤษภาคม 2560 BY iyara
View 419
การอบรมพัฒนาทักษาเชิงปฏิบัติการด้านภาษาเพื่อการสื่อสารรองรับกลุ่มตลาด อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน รุ่นที่ 1

ผอ.สุธน  วิชัยรัตน์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษาเชิงปฏิบัติการด้านภาษาเพื่อการสื่อสารรองรับกลุ่มตลาด อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก