วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

อบรมหลักสูตรตามข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยการรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน MRA32
4 พฤษภาคม 2560 BY ไอยรา
View 423
อบรมหลักสูตรตามข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยการรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน MRA32

ผอ.สุธน  วิชัยรัตน์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวรายงานพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรตามข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยการรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน MRA32 ตำแหน่งงาน “หลักสูตรพัฒนาการท่องเที่ยวและโรงแรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา”  โดยมี นายประจวบ   กันธิยะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000