วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

ดำหัวครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์
4 พฤษภาคม 2560 BY ไอยรา
View 381
ดำหัวครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานดำหัวครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้แก่มัคคุเทศก์ ในวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ ข่วงหงส์คำ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่