วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
4 พฤษภาคม 2560 BY ไอยรา
View 395
ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในการแข่งขันจักรยานเวียงท่ากาน โบราณสถาน 1,000 ปี ณ เวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่