วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

เตรียมความพร้อมการแข่งขันปั่นจักรยานเวียงท่ากาน โบราณสถาน 1000 ปี
25 เมษายน 2560 BY ไอยรา
View 417
เตรียมความพร้อมการแข่งขันปั่นจักรยานเวียงท่ากาน โบราณสถาน 1000 ปี

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันปั่นจักรยานเวียงท่ากาน โบราณสถาน 1000 ปี ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง