วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

แผนการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ
25 เมษายน 2560 BY ไอยรา
View 397
แผนการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ

ผอ.สุธน  วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่