วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

นำเสนอโครงการสุดยอดเส้นทางอารยธรรมล้านนา
24 เมษายน 2560 BY ไอยรา
View 397
นำเสนอโครงการสุดยอดเส้นทางอารยธรรมล้านนา

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการสุดยอดเส้นทางอารยธรรมล้านนาต่อท่าน ปัญญา  หาญลำยวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่