วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

เสวนาปัญหาและความต้องการของมัคคุเทศก์อาชีพ
24 เมษายน 2560 BY ไอยรา
View 383
เสวนาปัญหาและความต้องการของมัคคุเทศก์อาชีพ

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานทำบุญผ้าป่าและร่วมงานเสวนาปัญหาและความต้องการของมัคคุเทศก์อาชีพ ณ วัดโลภโมฬี