วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

กีฬาโรงแรมสัมพันธ์ 2560
5 เมษายน 2560 BY ไอยรา
View 352
กีฬาโรงแรมสัมพันธ์ 2560

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงแรมสัมพันธ์ ประจำปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากโรงแรมต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่