วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

ปรับปรุงร่างแผนแม่บทน้ำพุร้อนมุ่งสู่เมืองสปาและเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อน
5 เมษายน 2560 BY iyara
View 323
ปรับปรุงร่างแผนแม่บทน้ำพุร้อนมุ่งสู่เมืองสปาและเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อน

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะปรับปรุงร่างแผนแม่บทน้ำพุร้อนมุ่งสู่เมืองสปาและเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อน พ.ศ.2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิค