วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
4 เมษายน 2560 BY ไอยรา
View 314
คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ผอ.สุธน  วิชัยรัตน์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา