วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

ประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาคเหนือ
3 เมษายน 2560 BY ไอยรา
View 298
ประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาคเหนือ

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาคเหนือ ในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปา