วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

แถลงข่าวประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2560
3 เมษายน 2560 BY ไอยรา
View 320
แถลงข่าวประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2560

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงานแถลงข่าวประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2560 ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์