วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

กีฬาชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560
3 เมษายน 2560 BY ไอยรา
View 375
กีฬาชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560

วันที่ 1 เมษายน 2560 มีการจัดการแข่งขันกีฬาชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาชาติพันธุ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 "ไทเลยเกมส์" ณ จังหวัดเลย เดือนพฤษภาคม 2560