วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

อบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 8
24 มีนาคม 2560 BY ไอยรา
View 397
อบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 8

ผอ.สุธน  วิชัยรัตน์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 8 โดยจัดการอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด