วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันจักยานทางไกลนานาชาติ
16 มีนาคม 2560 BY iyara
View 410
เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันจักยานทางไกลนานาชาติ

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันจักยานทางไกลนานาชาติ "Tour of Thailand" ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนายการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่