วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
28 กุมภาพันธ์ 2560 BY ไอยรา
View 407
การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 62 พรรษา “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2017” ณ ห้องประชุมสุพัตรา โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ