วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
28 กุมภาพันธ์ 2560 BY ไอยรา
View 414
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้โอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(การท่องเที่ยวโดยชุมชน) โดยจัดระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปี