วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

ประชุมการตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
21 กุมภาพันธ์ 2560 BY ไอยรา
View 486
ประชุมการตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (หน่วยรับตรวจ 59 หน่วยงาน 17 จังหวัด 4 เขตตรวจราชการ) ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมสุโขทัย เทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย