วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
31 มกราคม 2560 BY ไอยรา
View 532
ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรม วี-วัน โคราช จังหวัดนครราชสีมา