วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

ร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 34
31 มกราคม 2560 BY iyara
View 336
ร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 34

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 34 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน โดยงานมีระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่