วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
20 มกราคม 2560 BY ไอยรา
View 539
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทน ทกจ.ภาคเหนือมอบเงินงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ต่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา