วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

การประชุมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2556
20 มกราคม 2560 BY ไอยรา
View 437
การประชุมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2556

การประชุมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2556 ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่