วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยว ฉับับที่ 4
20 มกราคม 2560 BY ไอยรา
View 384
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยว ฉับับที่ 4

การประชุมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยว ฉับับที่ 4 (2560-2564)  ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอ กรุงเทพมหานคร