วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

ประชุมท่องเที่ยวและกีฬา ภาคเหนือ17จังหวัด
17 มกราคม 2560 BY ไอยรา
View 410
ประชุมท่องเที่ยวและกีฬา ภาคเหนือ17จังหวัด

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมท่องเที่ยวและกีฬา ภาคเหนือ17จังหวัด ณโรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์