วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพข้าราชการ
26 ธันวาคม 2559 BY ไอยรา
View 548
พัฒนาศักยภาพข้าราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั่งประเทศ ในระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมฮอร์ลิเดย์ อินท์ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่