วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นคณะกรรมการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
19 ธันวาคม 2559 BY ไอยรา
View 549
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นคณะกรรมการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นคณะกรรมการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กทม..