วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

การจัดทำโครงการของกลุ่มจังหวัด
13 ธันวาคม 2559 BY ไอยรา
View 465
การจัดทำโครงการของกลุ่มจังหวัด

ผอ. สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายจิรวัฒน์ วิศิษฐ์ผล ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ณ โรงแรมดิเอ็มเพส เชียงใหม่