วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านกีฬา
13 ธันวาคม 2559 BY ไอยรา
View 509
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านกีฬา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ การพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2560 – 2564) 
ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม และผุ้ช่วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นางวรรณา ผุสดี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมและประชุมในครั้งนี้