วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการสำนึกข้าราชการไทยไม่โกง
13 ธันวาคม 2559 BY ไอยรา
View 566
เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการสำนึกข้าราชการไทยไม่โกง

ผอ.สุูธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการสำนึกข้าราชการไทยไม่โกง" ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ โดยมี ทกจ.ทั่วประเทศร่วม รับฟังและรับมอบนโยบาย