วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

รับคณะรัฐมนตรี
13 ธันวาคม 2559 BY ไอยรา
View 443
รับคณะรัฐมนตรี

เช้าวันที่ 12 ธันวาคม 2559 
ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ รับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมโครงการหลวงทุ่งเริง อ.หางดง จ.เชียงใหม่