วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ไตรมาสที่4
13 ธันวาคม 2559 BY ไอยรา
View 439
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ไตรมาสที่4

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ไตรมาสที่ และการแก้ปัญหาผลกระทบจากการปราบทัวร์ผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุมชั้น10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย