วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

ผลิกโลกธุรกิจด้วย MICE 4.0
13 ธันวาคม 2559 BY ไอยรา
View 464
ผลิกโลกธุรกิจด้วย MICE 4.0

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมMICE กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 "ผลิกโลกธุรกิจด้วย MICE 4.0" ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงแกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่