วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
13 ธันวาคม 2559 BY ไอยรา
View 424
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

ผอ.สุธน  วิชัยรัตน์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและยกระดับการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วย Digital Marketing 4.0 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเชียงแสน โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่