วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

ร่างแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2560-2564)
1 ธันวาคม 2559 BY ไอยรา
View 992
ร่างแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2560-2564)

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมวิพากษ์ร่างแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2560-2564) วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ.โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กร