วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

รวมพลังแห่งความภักดี
22 พฤศจิกายน 2559 BY iyara
View 458
รวมพลังแห่งความภักดี

ผอ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย