วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
9 พฤศจิกายน 2559 BY iyara
View 428
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

        นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาดจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์การภาคเอกชน พี่น้องชนเผ่า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ และทุกชนชาติทั่วโลก พร้อมบันทึกเทปโทรทัศน์นำเสนอโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ และเผยแพร่สาธารณะต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ สนามภายในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่