วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

ลงนามสัตยาบัน
12 กันยายน 2559 BY iyara
View 693
ลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด"

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  โดย ผ.อ.สุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 วันที่ 11 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่

 

.