วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

ภาพกิจกรรม

รับมอบงานนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว สาขาภาคเหนือ
14 สิงหาคม 2557 BY Iyara
View 1314
นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา

นายมนตรี  ปิยากูล  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  เข้ารับมอบงานนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว สาขาภาคเหนือ  จาก นายนภพล  อาวุธกรรมปรีชา  นายทะเบียนฯ คนเดิน  อย่างเป็นทางการ  ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557  ตามคำสั่งแต่งตั้งจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา