วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

เทศกาลและงานประเพณี

เดือน ช่วงวัน เทศกาล/งาน
มกราคม ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 ช่วงปลายเดือน. ประเพณีทานหลัวหิงไปพระเจ้า งานไม้แกะสลักบ้านถวาย
กุมภาพันธ์   งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
มีนาคม   งานร่มบ่อสร้าง
เมษายน ช่วงต้นเดือน 13 ? 15 เม.ย. งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา งานสงกรานต์
พฤษภาคม ปลายเดือน 6 ต่อ เดือน 7 ประเพณีเข้าอินทขิล
มิถุนายน ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 พิธีเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมทอง
กรกฏาคม    
สิงหาคม   การชนกว่าง
กันยายน    
ตุลาคม    
พฤศจิกายน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ประเพณียี่เป็ง
ธันวาคม   งานมหกรรมอาหาร