วัดในเชียงใหม่เย็นก๋าย เย็นใจ๋ แอ่วเจียงใหม่ เวียงพงค์ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อ :

เกี่ยวกับหน่วยงาน

     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด 127 ไร่ ภายในมีสถานที่ให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น สนามฟุตบอล, โรงยิมเนเซี่ยม, ลานเอนกประสงค์,หอพักนักกีฬา, สระว่ายน้ำ, สนามเทนนิส, สนามบาสเก็ตบอล,สนามมวย, สนามเปตองเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดให้ใช้สถานที่ในออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นประจำทุกวัน และยังมีอุปกรณ์กีฬาให้ยืม นอกจากนี้เรายังมีห้องออกกำลังกายที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์อันทันสมัยไว้ให้บริการทุกท่านที่มาใช้บริการสถานที่ของเราและเพื่อให้การบริการด้านสถานที่และอุปกรณ์กีฬา ของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างครบวงจร ทางศูนย์การท่องเที่ยวฯ ยังมีบริการทางด้านบุคลาการพลศึกษา กรรมการผู้ตัดสิน และวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ

 

วิสัยทัศน์ 

     ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ยั่งยืน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต"

 

พันธกิจ

     1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานที่ดีและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้ของประชาชน

     2.ส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเป็นวิถีชีวิต 

     3. ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาให้มีมาตรฐานและพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ

 

สถานที่ของเรา

     สถานที่ของเรามีที่ตั้งอยู่ 2 แห่ง   แห่งแรกอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา  เส้นทางไปอำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  

อาคารสำนักงาน    
สระว่ายน้ำ สนามเทสนิส สนามมวย

       แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ ตำบลยุหว่า  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  ภายในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  แห่งนี้มีสนามกีฬาและสถานที่ให้บริการในการออกกำลังกาย  การจัดการแข่งขันกีฬา ตลอดจนการจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ  อาทิเช่น  การอบรม  การเข้าค่าพักแรม  และอื่น  โดยมีรายละเอียดสถานที่ดังนี้

อาคารสำนักงาน สวนสุขภาพ โรงยิมเนเซี่ยม
สระว่ายน้ำ สนามเทสนิส สนามมวย
สนามฟุตบอล สนามเปตอง หอพักนักกีฬา